ร้อยเอ็ดชาวโพนทองบูชาเจ้าปู่กุดเป่งก่อนฤดูทำนาทำนายปีนี้ฟ้าฝนจะดี

ร้อยเอ็ดชาวโพนทองบูชาเจ้าปู่กุดเป่งก่อนฤดูทำนาทำนายปีนี้ฟ้าฝนจะดี

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันพุธแรกของเดือน 6 ชาวอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นิยมทำพิธีเลี้ยงศาลปู่ตาในดอนปู่ตา(เจ้าปู่กุดเป่ง)โดย”เฒ่าจ้ำ”เป็นสื่อกลาง ให้ชาวบ้านที่เตรียมข้าวปลาอาหาร สุรา หญ้าคามัดแทนวัว ควาย เป็ด ไก่ และคน ให้ครบตามจำนวนของแต่ละครอบครัว โดยนำไปรวมกันบริเวณพิธีที่ดอนปู่ตา จากนั้นเฒ่าจ้ำก็จะเป็นผู้นำประกอบพิธีเสี่ยงทายดินฟ้าอากาศรวมทั้งเหตุเภทภัยที่อาจเกิดขึ้นกับหมู่บ้าน หลังเสร็จพิธีดังกล่าวชาวบ้านก็จะแบ่งข้าวปลาอาหารไปกินเพื่อเป็นสิริมงคล
เมื่อเวลา 09.09 น.เช้าวันนี้ 4 พ.ค.2565 นายภูสิต สมจิตร ผวจ.ร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองฯผวจ.เดินทางมาร่วมประเพณีการเลี้ยงผีปู่ตา(เจ้าปู่กุดเป่ง)ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแขกผูใหญ่มาร่วม เช่นท่าน สส.ร้อยเอ็ด เขต 3 สจ.แทนรัฐ สุจารี นายอำเภอ ผกก.สภ.โพนทอง
ประเพณีการเลี้ยงผีปู่ตา(เจ้าปู่กุดเป่ง)ในดอนปู่ตาความเชื่อในเรื่องจิตวิญญานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวอำเภอโพนทอง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน

ยึดมั่นอยู่กับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี การดำรงชีวิตร่วมกันในกรอบจารีตประเพณีที่ถ่ายทอดมาจากคนรุ่นปู่-ย่า-ตา-ยาย
การเสี่ยงทายฟ้าฝนปีนี้2565 หลังจากการทำพิธีเลี้ยงปู่ตาเสร็จจะมีการเสี่ยงทาย โดยการแทกวัดไม้วา สั้น-ยาว และดูระดับน้ำต้มเฒ่า ที่กำลังต้มน้ำเดือดๆหม้อจะปูม (ก่อไฟครั้งเดียวไม่เติมเชื้อฟืนอีก ) ถ้าน้ำในหม้อต้มเฒ่าเดือดมากๆปูมมาก เฒ่าจ้ำทำนายทายทักว่าปีนี้น้ำฝนจะดี มีมาก แต่ถ้าน้ำในหม้อต้มเฒ่าเดือดน้อย แสดงถึงการทำนายทายทักน้ำฝนปีนั้นๆจะน้อย แต่ปีนี้น้ำในหม้อต้มเฒ่าปูมออกมาก ทำนายทายทักว่าปีนี้ฝนจะดีเด้อ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

/ดำเนิน พรมไชยา/ภาพ