ร้อยเอ็ด…ชาวอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมใจบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ในวันรวมน้ำใจ คนโพธิ์ชัย สู้ภัยโควิด-19

ร้อยเอ็ด…ชาวอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมใจบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ในวันรวมน้ำใจ คนโพธิ์ชัย สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานการรับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ในวันรวมน้ำใจ คนโพธิ์ชัย สู้ภัยโควิด 19 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมให้บริจาคสิ่งของ อุปโภค บริโภค ร่วมสู้ภัยโควิด 19 เป็นจำนวนมาก

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า อำเภอโพธิ์ชัย ได้เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ทุกตำบลหมู่บ้าน ที่ไม่ขัดสน มาร่วมใจบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ในวันรวมน้ำใจ คนโพธิ์ชัย สู้ภัยโควิด ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม หรือส่งของอุปโภค และบริโภค อื่นๆ ตามกำลังศรัทธา เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ในการควบคุมมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย
โดยกิจกรรมการร่วมบริจาค ในครั้งนี้ มีชาวโพธิ์ชัย ทุกภาคส่วน มาร่วมให้การบริจาคเป็นจำนวนมากขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ””ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร เพื่อ รณรงค์ส่งเสริมตามแนวทางของจังหวัดร้อยเอ็ดให้บรรลุวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ฯผู้สื่อข่าวรายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

############
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
คณิต ไชยจันทร์ , บพิตร จำปา ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน