สสอ.เมืองร้อยเอ็ด..นำทัพ.!!!.รับมอบเฟสชิว 4,500 ชิ้น..ส่งต่อทหารแนวหน้า..ต้่านโควิด-19

สสอ.เมืองร้อยเอ็ด..นำทัพ.!!!.รับมอบเฟสชิว 4,500 ชิ้น..ส่งต่อทหารแนวหน้า..ต้่านโควิด-19

วันอังคารที่(5พ.ค.2563) ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเมื่อ เวลา 11.00 น.นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบเฟสชิว 4,500 ชิ้น ให้นายบุรี ทิพนัส สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมนายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผู้ช่วย สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดทุกส่วนในเขต ซึ่งเป็นตัวแทนส่งกระจายไปมอบให้ จนท.สส.ทุกแห่ง /อสม.ทุกคน และผู้นำอช.กำนัน/ผญบ. ผช.ผญบ.แพทย์ประจำหมู่บ้าน สารวัตร คณะกรรมการ ทุกคน ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยประชาสัมพันธ์ กระจายสร้างความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการได้ตระหนักในมาตรการผ่อนปรน ต้องเข้มงวดเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทั้งจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ส่วนประชาชนจะต้องไม่ผ่อนคลายมาตรการ สุขอนามัยส่วนตัว ที่ได้ปฏิบัติเป็นอย่างดี มาตลอด ทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือให้สะอาด และการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)

#############
ภาพ/ข่าว:สื่อสำนักข่าว:Tiger news:tv
ศรีไพร ทูลธรรม::สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด