“นายกชุติพนธ์” ทต.เชิงดอย เดินหน้าไม่หยุด แจกเครื่องอุปโภค-บริโภค แบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในเขตรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ร่วมใจกับพนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย สละเงินเดือน นำมาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่าย

“นายกชุติพนธ์” ทต.เชิงดอย เดินหน้าไม่หยุด แจกเครื่องอุปโภค-บริโภค แบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในเขตรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ร่วมใจกับพนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย สละเงินเดือน นำมาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่าย

นายชุติพนธ์ (เฉลิม) สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ร่วมใจกับพนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย สละเงินเดือน นำมาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด เพื่อนำมาช่วยบรรเทาปัญหาภาระ ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่วัดนาถสำราญ (บ้านเกาะ) หมู่ 5 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายชุติพนธ์ (เฉลิม) สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นประธานมอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 ตามโครงการ ”ฮอมน้ำใจ๋ ร่วมแบ่งปันและสร้างกำลังใจให้คนในชุมชน เพื่อเราทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน” เป็นแห่งแรกโดย มีนายวิรัช บัวชุม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกว่า 50 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้คัดกรอง ใช้เจลล้างมือ และวัดอุณหภูมิผู้รับถุงยังชีพทุกราย ใช้เวลาเพียง 30 นาที ก่อนนายชุติพนธ์ และคณะลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้าน ต่อไป

นายชุติพนธ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เพื่อปันน้ำใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิค 19 โดยได้รับจากผู้สนับสนุนและร่วมบริจาค ซึ่งผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้สละเงินเดือนร่วมบริจาค โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ เพื่อจัดมอบถุงชังชีพด้วยหัวใจ และด้วยความเป็นห่วง จำนวน 400 ชุด ซึ่งถุงยังชีพที่นำมามอบ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริก ผักกะหล่ำ และไข่ไก่ จำนวน 14 รายการ มูลค่าชุดละ 500 บาท รวม 200,000 บาท

สำหรับโครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เมษายน ที่ผ่านมา โดยจำหน่ายไข่ไก่ราคาต่ำกว่าทุน โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านคัดเลือก ผู้ที่ได้รับผลกระทบมารับถุงยังชีพ อาทิ ผู้ตกงาน ไม่มีอาชีพ ค้าขายไม่ได้ โดยมีแผนช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย ซึ่ง ต.เชิงดอย มีประชากร 2,000 ครัวเรือนซี่งมีผู้ลงทะเบียน จำนวน 1,680 ราย มีบางส่วนได้รับเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท และผู้ที่ไม่ได้รับรับเงินเยียวยา ทางตนเองพร้อมคณะฯ จึงมอบถุงยัพชีพแก่ผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลดังกล่าว

นายชุติพนธ์ กล่าวกรณีรัฐบาลขยายเวลา พระราชกำหนด (พ.ร.ก) บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไป 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ว่า เห็นด้วยเพราะว่าสุขภาพของประชาชนสำคัญกว่าเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กลับมาอีก หากมีการระบาดรอบ 2 อาจเอาไม่อยู่ ซึ่งมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อเนื่องเป็นเรื่องดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน ไม่อยากเห็นภาพผู้เสียชีวิต หรือผู้ป่วยจำนวนมากเหมือนกับในต่างประเทศ.

ทรงวุฒิ ทับทอง