เยี่ยมให้กำลังใจบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

เยี่ยมให้กำลังใจบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย นางนัฐพร เลขนอก ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 48 เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ เเละสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่เด็กชายฟรุกอน รีสะอิ บุตรของ อาสาสมัครทหารพราน มะดารี รีสะอิ สังกัด กองร้อยทหารพรานที่4806 และ เด็กชายซากิฟ สูเด็ง บุตรของ อาสาสมัครทหารพราน ซัมรี สูเด็ง สังกัด กองร้อยทหารพรานที่ 4811 ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และ บ้านเลขที่ 69/6 หมู่ที่ 4 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4811, ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำพื้นที่

ทั้งนี้ทางครอบครัวของกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ รู้สึกปราบปลื้มดีใจที่ผู้บังคับบัญชา และประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 48 ให้ความสำคัญ และห่วงใยกำลังพลจนถึงครอบครัวของกำลังพลด้วย และได้ขอบคุณที่ได้ให้การช่วยเหลือดูแลในครั้งนี้ รวมถึงทุกๆครั้งที่ผ่านมาด้วย