สถานการณ์โรคโควิด-19ประจำวันที่ 5 เมษายน 2563/PTV/ชสอท./nuk-0817082129—

สถานการณ์โรคโควิด-19
ประจำวันที่ 5 เมษายน 2563

/PTV/ชสอท./nuk-0817082129—

-สถานการณ์ของโลก

มีติดเชื้อ 1,202,609 คน
ตาย 642,732 คน
วิกฤต 42,376 คน
หายกลับบ้าน 246,640 คน

-สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ของจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลณวันที่ 5 เมษายน 2563

พบผู้ป่วย 3 รายรักษาในโรงพยาบาล 2 รายกลับบ้านแล้ว 1 ราย
ผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 16 ราย
รู้ผลแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 160 รายรอผลตรวจ 3 ราย

-มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศ
แยกกักกันตัวเอง 125 คน ครบ 14 วันจำนวน 108 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 170 คน
-ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง 29 ประเทศได้แก่
คุมไว้สังเกตอาการ 398 คน ครบ 14 วันจำนวน 334 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 64 คน
-มีผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯท ปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆ
จำนวน 18,705 คน แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก 14 วัน ครบ 14 วันจำนวน 2,875 คนยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 15,830 คน

รายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด..

/PTV/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ ชสอท./MOITC/สมนึก บุญศรี-0817082129