นครนายก วัดพราหมณี(วัดหลวงพ่อปากแดง)ประกาศปิดทำการสักการะและค้าขายภายในวัดชั่วคราว

นครนายก วัดพราหมณี(วัดหลวงพ่อปากแดง)ประกาศปิดทำการสักการะและค้าขายภายในวัดชั่วคราว

ด้วยพระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี(วัดหลวงพ่อปากแดง) พระอารามหลวง ได้ให้เจ้าหน้าที่วัดทำการปิดป้ายประกาศ วัดหลวงพ่อปากแดง ปิดทำการสักการะและค้าขายภายในวัดชั่วคราว ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID -19 ตั่งแต่เดือนเมษายน2563-มิถุนายน2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จากกรณีที่รัฐบาลได้ยกระดับออกประกาศห้ามบุคลออกนอกเคหสถาน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ทางวัดพราหมณี(วัดหลวงพ่อปากแดง)พระอารามหลวง จึงได้ติดป้ายประกาศปิดทำการสักการะหลวงพ่อปากแดงและร้านค้าภายในวัด พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ของทางวัดทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในบริเวณวัด เพื่อเป็นการตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล
สมบัติ เนินใหม่

//รัชชานนท์ เนินใหม่ //ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก