จังหวัดจันทบุรีปล่อยแถวกวดขันเคอร์ฟิวส์ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอความร่วมมือ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวส์ พบผู้กระทำผิดตักเตือนก่อนจับจริง

จังหวัดจันทบุรีปล่อยแถวกวดขันเคอร์ฟิวส์ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอความร่วมมือ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวส์ พบผู้กระทำผิดตักเตือนก่อนจับจริง

ที่ลานกีฬาคนรักษ์จันท์ สี่แยกแวร์ซาย อ.เมือง จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 / พลเรือตรี วันชัย จุลมนต์ รอง ผอ.รมน.จ.จันทบุรี / พลตำรวจตรี เสถียร บุญค้ำ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.จันทบุรี/ พลเรือตรีวิวัฒน์ ทองคำพร เสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี – ตราด / พันเอก จักรพงษ์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการ มทบ 19 บูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง ด้านสาธารณสุข และอาสาสมัครกู้ภัย ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกำลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีข้อสั่งการ ตามที่ นายกรัฐมนตรี ประกาศกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น.- 04.00 น.

ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและร่วมบูรณาการวางแผนและพิจารณาจัดกำลังพล อุปกรณ์ เครื่องใช้และยานพาหนะ ออกตรวจตราปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยทหารและภาคีเครือข่าย โดยจัดให้มีการปล่อยแถวระดมกำลัง กวาดล้างอาชญากรรมและออกปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชน ให้ทราบและปฏิบัติตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ด้านเกษตรกรและผู้ประกอบการซื้อ – ขายผลไม้ ที่ต้องกระจายผลผลิตไปยังตลาดต่างประเทศให้ปรับเวลาในการปฏิบัติงานของล้งผลไม้เพื่อให้ทันและไม่กระทบต่อช่วงเวลาที่ประกาศเคอร์ฟิวส์ และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่บูรณาการร่วมกันในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน กวดขัน ประชาชนเรื่องมาตรการเคอร์ฟิวส์ ส่วนใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เงียบ สงบ มีบางส่วนเล็กน้อยที่กระทำผิดฝ่าฝืน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อยู่นอกบ้านในช่วงเวลาเคอร์ฟิวส์ จึงได้ว่ากล่าวตักเตือน และ หากพบกระทำผิดซ้ำอีกจะดำนินคดีตามกฎหมายโดยทันที

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก