หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทย เดินทาง มาเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 4 มีนาคม 2563 หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทย เดินทาง มาเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์

เวลา 14:00 น.นายชัชวาลย์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยได้เดินทาง มาถึงบ้านคลองปลาหมอ หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน พร้อมด้วยคณะ ของส.ส. ในพรรคพลังท้องถิ่นไทยและ คณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อมารับฟังปัญหา ของชาวบ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน ในการเดินทางมารับฟังปัญหาของชาวบ้านในครั้งนี้ได้รับการประสานงาน โดยนายณัฎรัชช์ พรธาดาวิทย์ กรรมการผู้จัดการโรงโม่หินทองขาว และเป็นเลขานุการ ประจำคณะการปกครองส่วนท้องถิ่น และบริหารงานรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งยัง ให้ใช้สถานที่ กับชาวบ้าน ในการต้อนรับ หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทย ในการรับเรื่อง ของชาวบ้าน ครั้งนี้ ได้มีตัวแทน ของชาวบ้าน อยากให้พรรคพลังท้องถิ่นไทย ช่วยแก้ปัญหาเรื่อง ราคา สินค้าการเกษตร และเรื่อง แหล่งน้ำ อย่างเร่งด่วน หลังจากนั้น ได้มีการมอบพวงมาลัย และของฝาก ให้กับหัวหน้าพรรค และรองหัวหน้าพรรค หลังจากนั้น ได้เดินทาง

ไปปลูกต้นไม้ ด้านหลังของโรงโม่หิน ทองขาว เสร็จแล้วจึงเดินทางต่อ ไปที่โรงแรม SR เพื่อไป ร่วมงานเลี้ยงรับรอง โดยมีบุคคลสำคัญมาคอยให้การต้อนรับเช่น ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ รศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายบรรหารบุญเขต นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ เป็นต้น นาย ชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยและคณะ หลังจากนั้นได้มีการแนะนำตัวหัวหน้าพรรคผู้บริหารพรรคและส.ส. ที่มาร่วมกับคณะ และได้มีการแนะนำตัว สส คนใหม่ที่ ย้ายสังกัดมาจากพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วได้มีการร้องเพลงและรับประทานอาหารร่วมกัน