ร้อยเอ็ดจับสลากรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค มอบให้ลูกค้าผู้ฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์ทวีโชคจำนวน 195 รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 15.3 ล้านบาท

ร้อยเอ็ดจับสลากรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค มอบให้ลูกค้าผู้ฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์ทวีโชคจำนวน 195 รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 15.3 ล้านบาท

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นยประธานการจับสลากรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่ 2/2564 เพื่อมอบรางวัลแก่ลูกค้าผู้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์ทวีโชค ที่ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. และผู้บริการ บุคลลากร ในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส. เข้าร่วม

โดย การจับรางวัลในครั้งนี้ เป็นการจับรางวัลในระดับจังหวัด ที่จะมอบให้แก่ผู้โชคดีที่ฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ทุกสาขาในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ที่ฝากเงินครบทุก 2,000 บาท และคงเงินฝากในบัญชีต่อเนื่องครบ 3 เดือน ก่อนเดือนจับรางวัล จะได้รับคูปองชิงรางวัล 1 ใบ ซึ่งจะดำเนินการจับรางวัลปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 5 สิงหาคมและวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และจัดงานจับรางวัลรวมในระดับประเทศช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี

ซึ่งของรางวัลในครั้งนี้มี รางวัลที่ 1 รถยนต์ จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์จำนวน 69 รางวัล รางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 58 รางวัล และรางวัลที่ 4 ทองคำหนักสองสลึง จำนวน 195 รางวัลและอีกมากมาย รวมมูลค่าทั้งสิ้น 15.3 ล้านบาท

ส่วน ผลการจับฉลาก รางวัลที่ 1 รถยนต์ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ เข็มทอง บุญธรรม จากสาขาหนองฮี ,นางสาวแสงจันทร์ อุดทา สาขาหนองพอก ,นายวิศรุต ทินบังและนายอุดม ทินบัง สาขาปทุมรัตต์ ทั้งนี้รายระเอียดผลการจับรางวัลอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด