อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ ตรวจสอบโรงงานยางมะตอย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ ตรวจสอบโรงงานยางมะตอย

เวลา13.30 น.ชาวบ้านพร้อมด้วยแกนนำมารวมตัวกันที่ พื้นที่ก่อสร้างโรงงานยางมะตอย โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพชรบูรณ์ นายเขมชาติ เฉลิมแสน วิศวกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และ เจ้าหน้าที่.กอรมน . เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภต.ท่าพล เจ้าหน้า จากองค์การบริหารส่วนตำบลนางั่ว ที่รับผิดชอบ และเจ้าของกิจการ รวมถึงตัวแทนของชาวบ้าน นายประเสริฐ ไกนอก ผู้ใหญ่ ภัทรพงศ์ พูลนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ ถึงการดำเนินการ ของผู้ประกอบกิจการ โดยมีการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ อบต นางั่ว อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ ของอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ทั้งนี้ในการหารือ ได้สรุปใจความว่า ให้หยุดการดำเนินงาน ก่อสร้าง และ ให้ประชาคม ชาวบ้าน ใหม่ โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ อบต นางั่ว เป็นผู้ประสานงาน กับเจ้าของกิจการ ให้มาชี้แจง กับชาวบ้านให้เต็มที่ เพราะฉะนั้น นับจากวันนี้ขอให้หยุด การดำเนินงาน จนกว่าจะมีการประชาคม เสร็จสิ้น หลังจากนั้นแกนนำ นายประเสริฐ ไกนอก แกนนำชาวบ้านได้มาชี้แจงให้ ชาวบ้านที่มาปักหลัก ได้เข้าใจ ถึงขั้นตอน การดำเนินงาน ว่าจะต้อง มีการประชาคม หลังจากนั้นจึงแยกย้ายกันกลับบ้าน