สุโขทัยเพิ่มมาตรการเข้มตั้งด่านคัดกรองผู้ที่เข้าออกจังหวัดพร้อมสั่งปิดสถานศึกษา

@สุโขทัย เมืองมรดกโลก
⭐สุโขทัยเพิ่มมาตรการเข้มตั้งด่านคัดกรองผู้ที่เข้าออกจังหวัดพร้อมสั่งปิดสถานศึกษา
นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายจังหวัด และสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของสุโขทัย พบมีผู้ป่วยที่ยืนยันผลแล้ว จำนวน 1 รายโดยขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุโขทัย

มติที่ประชุมได้มีการยกระดับมาตรการเร่งด่วนป้องกันการระบาด Covid 19 เช่น งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียด พร้อมตั้งด่านคัดกรองควบคุมโรคใน 2 อำเภอ คือ อ.คีรีมาศ และ อ.บ้านด่านลานหอย สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทร์บุรี จังหวัดนครปฐมและจังหวัดตาก ให้ทำการกักตัว 14 วัน

ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้ปกครองที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดที่มีความเสี่ยง เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ได้มีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยปิด ตั้งแต่วันที่ 5-15 มกราคม 2564 โดยให้มีการเรียนการสอนออนไลน์และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939