หม่อมเต่า’ ห่วงแรงงานไทยเสียชีวิตในญี่ปุ่น สั่งทูตแรงงานช่วยเหลือตามขั้นตอน ย้ำ ไปทำงานถูกกฎหมายได้รับการคุ้มครอง

‘หม่อมเต่า’ ห่วงแรงงานไทยเสียชีวิตในญี่ปุ่น สั่งทูตแรงงานช่วยเหลือตามขั้นตอน ย้ำ ไปทำงานถูกกฎหมายได้รับการคุ้มครอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงแรงงานที่เสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถูกหลอกไปทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง สั่งทูตแรงงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานการช่วยเหลือตามขั้นตอน ย้ำ ไปทำงานถูกกฎหมายจะได้รับการคุ้มครอง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อออนไลน์ระบุว่า มีแรงงานไทยเสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากถูกหลอกไปทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างตามสัญญา เกิดอาการเครียด หอบและไอจนทำให้เสียชีวิตในห้องพัก โดยกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือตามขั้นตอน

ซึ่งจากข้อมูลของกรมการจัดหางาน พบว่า ปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น 52,000 คน มีแรงงานไทย 22,000 คน เป็นแรงงานทักษะฝีมือ 5,000 คน เป็นผู้ฝึกงานเทคนิคตามโครงการ IM Japan 1,113 คน และเป็นแรงงานที่สมัครไปทำงานด้วยวิธีอื่นๆ อีก 7,887 คน ที่เหลือเป็นแรงงานผิดกฎหมาย 8,000 คน ทั้งนี้ ในปี 2562 กรมการจัดหางานมีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไปฝึกปฏิบัติงานฯ จำนวน 500 คน ในปีนี้จัดส่งไปแล้วจำนวน 398 คน ขณะนี้ยังคงอยู่ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1,113 คน การฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ นี้มีระยะเวลาสัญญาฝึก 3 ปี หากครบสัญญา 3 ปี แล้ว คนงานสอบทักษะฝีมือผ่านจะสามารถอยู่ต่อได้อีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี

รมว.แรงงาน ยังได้เน้นย้ำให้แรงงานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศให้เดินทางด้วยวิธีที่ถูกกฎหมาย 5 วิธี ได้แก่ บริษัทจัดหางานจัดส่งไป
กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน ผู้ที่จะไปทำงานติดต่อหางานเอง ซึ่งต้องแจ้งการเดินก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน และนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน

อย่างไรก็ตาม แรงงานไทยที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ก่อนตัดสินใจ อย่าหลงเชื่อคำชักชวน โดยปราศจากข้อมูล โดยเฉพาะสื่อโซเชียล ไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการทำงานไม่ได้ ควรเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงาน และคำนึงถึงความคุ้มค่าในการเดินทาง โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน