ร้อยเอ็ดแถลงข่าวการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 21 ปี 2562 วันที่10-11พย.นี้ /PALANCHAI TV/nuk-komgrich/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562

/PALANCHAI TV/nuk-komgrich/0817082129-รายงาน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์อาหาร ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนร่วมแถลงข่าว โดยมี นายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทน ร่วมเป็นเกียรติ และผู้เข้าประกวดธิดาสาเกต ที่เข้ารอบ 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ งานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็น 1 ใน 5 ของประเทศ ที่มีการจัดงานลอยกระทง ที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2562 ณ บึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด งานลอยกระทงของจังหวัดร้อยเอ็ด บ่งบอกสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ในทุกปีมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การประกวดกระทงประทีปใหญ่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การประกวดธิดาสาเกตนคร การประกวดรำวง สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป และขบวนจำลองเหตุการณ์ขบวนแห่กระทงเมืองสาเกตนคร ฯลฯ โดยในปีนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระประทีปส่วนพระองค์ ลงลอยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดกระทงประทีปใหญ่ในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสกับบรรยากาศงานลอยกระทงข้าวของภาคอีสาน และเชิญชมการแสดง แสง สี เสียงสื่อผสม ในชุดการแสดง “ 2 รัชสมัย ใต้ร่มพระบารมี” เป็นการสื่อถึงบูชาต่อพญานาคและ พระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำการแสดงที่บึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2562 ณ บึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ