รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทำบุญอายุ ครบรอบ 59 ปี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทำบุญอายุ ครบรอบ 59 ปี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามผลการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel,RDF) โดยได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่และพบปะประชาชน ที่ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสรศักดิ์ ศรแก้ว ผอ.ส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ

หลังจากนั้นได้เข้าร่วมพิธีทำบุญอายุ ครบ 59 ปี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ศาลาธรรมวัดวิมลนิวาส อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และร่วมปล่อยปลาบึก จำนวน 9 ตัว และปลาอื่นๆอีกจำนวนมาก ที่ บริเวณสระน้ำวัดวิมลนิวาส เพื่อความเป็นเป็นสิริมงคล และช่วงบ่าย จะติดตามการบริหารขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง และปุ๋ยอินทรีย์ ที่ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ