มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันให้คนยากจน

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
40862_มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันให้คนยากจน
วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น
ทหารพรานร่วมปกครองสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันให้ประชาชนคนยากจน

นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ประธานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกาชาดอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่และนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยโท มนูญ มีสวน ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน3204 ฐานปฏิบัติการบ้านบาหลา นำกำลังทหารพรานเข้าทำการช่วยเหลือก่อสร้างบ้านให้กับ นางสาวอัมพร ไชยยา บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 15 บ้านคายนอกพัฒนา ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีฐานะยากจน หาเช้ากินค่ำแต่เป็นบุคคลที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นคนดีของสังคม แต่มีความเป็นอยู่ยากลำบากเพราะไม่มีทรัพย์สินหรือไร่นา ไดได หารับจ้างไปเป็นวันๆ ทางกรรมการหมู่บ้านจึงได้ร่วมกันเสนอชื่อเพื่อของบประมาณในการก่อสร้างบ้านให้เพราะบ้านที่อยู่ทรุดโทรมหนักไม่เหมาะสมกับการที่จะอยู่ได้อีกต่อไป ซึ่งทางทหารพรานได้ร่วมทำการก่อสร้างให้ฟรีฟรีจนแล้วเสร็จ ในวันนี้ได้ทำการมอบให้ให้กับ นางสาวอัมพร ไชยยา
โดยนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ประธานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเป็นประธานทำการมอบบ้านโครงการการเทิดไท้องค์ราชัน ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสครบรอบพระชันษา68 พรรษา สร้างความปลื้มปิติยินดีนางสาวอัมพร ไชยยา และญาติ พร้อมประชาชนเป็นอย่างยิ่ง