สุโขทัย-จิตอาสาจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดคลองและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สุโขทัย-จิตอาสาจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดคลองและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เช้าวันนี้ (3 มิ.ย.64) เวลา 8.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาพระราชทานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน2564 โดยทำความสะอาดลำคลองในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

กำจัดผักตบชวา เก็บวัชพืชน้ำ ถากถางป่า เก็บขยะ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามต่อไป
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปมอบสิ่งของตามโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” รวมน้ำใจสู้ภัย COVID-19 ให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้และได้ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดอีกด้วย

กิตติพรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939