ตำรวจร้อยเอ็ด ร่วม กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชราชินี

ตำรวจร้อยเอ็ด ร่วม กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชราชินี

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

3มิ.ย.64เวลา09.30น.
พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ภจว.ร้อยเอ็ด, พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา รองผบก.ภจว.ร้อยเอ็ด, พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทรา ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการตำรวจ จิตอาสา ร่วม กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชราชินี ณ สะพานลำห้วยเหนือ

โดยได้ทำความสะอาด กำจัด ลอกผักตบชวา ปรับภูมิทัศน์ โดยรอบ ลำห้วยเหนือ
มีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีฯ
บริเวณสะพานชุมชนท่านคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด -บ้านโนนงาม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว