นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันนี้ (3 มิถุนายน 2562) เวลา 19.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พลเรือน ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง -พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายคำนับพระฉายาลักษณ์ จุดเทียนชัย กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา

///////////////911
ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน