“ ผบ.ทรภ.1 และภริยา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระบรมราชินี “

“ ผบ.ทรภ.1 และภริยา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระบรมราชินี “

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.62 พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และภริยา นำข้าราชการและแม่บ้านทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 42 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี นำผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียงพร้อมด้วยคณะนายทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว
กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2562
จากนั้นนำคณะเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โดยกองทัพเรือ ได้มอบหมายให้กองเรือยุทธการ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระสงฆ์จำนวน 42 รูป ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กองเรือยุทธการ และพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกองทัพเรือ ด้วยต่างปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัส ในพระบุญญาบารมี ที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฎิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์ แก่ผองพสกนิกร
ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก