พ่อเมืองศรีสะเกษ !! ปั่นปันสุข โตว ตามโพลว พลือ (ไปตามทางสว่าง) “คนเมืองศรีฮักแพง แบ่งปัน” ที่อำเภอภูสิงห์

พ่อเมืองศรีสะเกษ !! ปั่นปันสุข โตว ตามโพลว พลือ (ไปตามทางสว่าง) “คนเมืองศรีฮักแพง แบ่งปัน” ที่อำเภอภูสิงห์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ และนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานโครงการศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา จังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2564 ในกิจกรรมปั่นปันสุข โตว ตามโพลว พลือ (ไปตามทางสว่าง) “คนเมืองศรีฮักแพง แบ่งปัน” ที่อำเภอภูสิงห์ โดยมีนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน อำเภอวังหิน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในระยะทาง 12 กิโลเมตร เริ่มจากจุดปล่อยตัวที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา และสิ้นสุดที่สวนโตว ตามโพลว พลือ (ไปตามทางสว่าง) บ้านขะยุง ตำบลขะยุง อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ในโอกาสนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้ยากไร้ และเงินสดจากพระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิร ปญโญ ดร.ประธานมูลนิธิโพลวพลือ(ทางสว่าง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ เลขานุการเจ้าคณะแขวงราษฎร์บูรณะ ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวศรีสะเกษออกกำลังกายตามนโยบายศรีสะเกษ Sport City ทุกพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อจุดประกายในการรักษาสุขภาพของประชาชนอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้ยากไร้ ต่อไป

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา จังหวัดศรีสะเกษประจำปีพ.ศ.2564 ในกิจกรรมปั่นปันสุข”คนเมืองศรีฮักแพง แบ่งปัน” ออกเยี่ยมเยี่ยนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้ยากไร้ ทุกอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวศรีสะเกษออกกำลังกายตามนโยบายศรีสะเกษ Sport City และเพื่อจุดประกายในการรักษาสุขภาพของประชาชนของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้ยากไร้ด้วย

**************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ /ศรีสะเกษ