เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชม โครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี

/////วันที่ 3 มี.ค.64 13.30น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พันเอกสุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน.จว.ปจ.(ท) นางมาละนี จินดารัตน์ หน.ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชม โครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี

////จากการเกิดสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคนถล่ม เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่นาดีจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายจำนวน 4 ตำบลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทำให้หมู่บ้านดังกล่าวไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้อย่างเช่นเคย เพราะผลจากดินถล่มทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีทรายทรัพย์ทับถมเป็นจำนวนมาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้เล็งเห็นโครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานในส่วนของอาคารโรงเรือนและระบบสาธารณูปการโดยจัดทำเป็นโครงการนำร่องแปลงสาธิตปลูกพืชไม่ใช้ดินต้นทุนต่ำ ด้วยการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่ไม้ยูคาลิปตัสกระเบื้องเก่ามาดัดแปลงเป็นโต๊ะปลูกผัก เพื่อผลิตผักปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมทั้งขยายผลส่งเสริมให้แก่ประชาชนที่สนใจ จึงมีความเหมาะสมกับการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสูญเสีย พื้นที่สำหรับประกอบกิจกรรมด้านเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก
////หลังจากนี้จะประสาน ทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีมอบนโยบายให้เกษตรตำบลแต่ละตำบลที่เกิดเหตุอุทกภัย ประสานชาวบ้านในเขตที่เกิดอุทกภัย เพื่อให้ชาวบ้านที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการเพาะปลูก ต่อไป

///หลังจากเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตร นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าว จากวันนี้ที่มาศึกษาดูงานแปลงสาธิตปลูกผักโดยไร้ดิน โดยการประกอบการดังกล่าวสามารถทำได้ทั้งปีและระยะเวลาในการเก็บผลผลิตระยะ 45 วันสามารถทำได้โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี โดยเบาะที่สำหรับจะไปเผยแพร่ให้กับทางหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยเนื่องจากพื้น ดังกล่าวหลังจากเกิดอุทกภัย มีทรายทับถมเป็นจำนวนมากไม่สามารถปลูกผักชนิดอื่นได้ โดยเบื้องต้นทางมูลนิธิ ยินดี ช่วยเหลือเรื่องการ ให้ความรู้ในการปลูกผักไร้ดินและเบื้องต้นจะคอยดูแลเรื่องตลาด เพื่อรองรับผลผลิตของชาวบ้านที่สนใจ

///////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี