กกล.สุรนารี โดย รอง ผบ.ฉก.2 มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ กับโครงการ “ กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ดูแลห่วงใยใกล้ชิดประชาชนผู้ยากไร้” ในพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย รอง ผบ.ฉก.2 มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ กับโครงการ “ กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ดูแลห่วงใยใกล้ชิดประชาชนผู้ยากไร้” ในพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

________ ที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 และร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอละหานทราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนบ้านโคกว่าน ให้การต้อนรับ พันเอก ภาคภูมิ นภากาศ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับ นางทองอาบ เชนไชย อายุ 77 ปี ซึ่งมีฐานะยากจน บ้านเก่าทรุดโทรมอยู่กับบุตรชายและหลานชายที่พิการทั้ง 2 ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” คน ณ บ้านเลขที่ 129/1 หมู่ที่ 2 บ้านโคกว่าน ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
________ตามที่ กองกำลังสุรนารีและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ได้จัดกำลังพล ชุดช่างเข้าดำเนินการช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับ นางทองอาบ เชนไชย อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 129/1 บ้านโคกว่าน หมู่ 2 ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส และถือว่าเป็นครอบครัว ที่หน่วยงานต้องเร่งให้การช่วยเหลือทั้งนี้ ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับครอบครัวดังกล่าว ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี

นายก อบต.โคกว่าน พร้อมทั้งภาคเอกชน ร้านค้า ประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาค รวมใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 80,000 บาท โดย กองกำลังสุรนารี ได้อนุเคราะห์ จัดชุดช่างกองกำลังสุรนารี และชุดช่างหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 เข้าดำเนินการและช่วยเหลือ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 15 วัน ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อมอบแสงสว่างแห่งความหวัง ให้ผู้ยากไร้ ได้มีกำลังใจและได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต ถือเป็นโครงการนำร่องต้นแบบในการบูรณาการกับส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆต่อไป

ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)