สระแก้ว – มาอีกแล้ว ช้างป่า เพศผู้ มีงา จากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน 2 ตัว เข้าพื้นที่ชุมชน ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สระแก้ว – มาอีกแล้ว ช้างป่า เพศผู้ มีงา จากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน 2 ตัว เข้าพื้นที่ชุมชน ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ชาวบ้านในพื้นที่ ม.1 บ้านหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว แจ้งว่า พบช้างป่าจำนวน 2 ตัว คาดว่า จะเป็นช้างป่าจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ที่ออกหากินนอกเขตป่าและเข้าพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ ภายหลังรับแจ้งผู้ใหญ่บ้านหนองหอยได้รายงานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่า พบช้างป่าตัวใหญ่ 2 ตัว เพศผู้ มีงาทั้งสองตัว อยู่ใกล้ ๆ กับโรงเรียนบ้านหนองหอย จึงได้ประสานฝ่ายปกครองและชุดผลักดันช้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤาไนเข้าตรวจสอบ และเตรียมผลักดันช้างกลัวพื้นที่ป่า
“ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านหมู่ 1, หมู่ 5, หมู่ 8 และหมู่ 12 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยนายประทีป แผ้วปราบเสี้ยน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านหนองหอย และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนลูกบ้าน พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งชาวบ้านอย่าออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น เนื่องจากตอนนี้ช้างอยู่ในพื้นที่ป่า หมู่ 1 บ้านหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

..นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้