คนไทยไม่ทิ้งกัน,,โครการสร้างบ้านพอเพียงเพื่อผู้ยากไร้หลังที่ 605

คนไทยไม่ทิ้งกัน,,โครการสร้างบ้านพอเพียงเพื่อผู้ยากไร้หลังที่ 605 ..

..3 มีนาคม 2563 นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานมอบบ้านให้กับครอบครัวนางวิภา สาโรด อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 11 บ้านสวนป่า ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนางวิภา สาโรด ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองได้อาศัยที่ของชาวบ้านอยู่พร้อมกับลูก 7คน ซึ่งนางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ได้ไปเห็นความลำบากของครอบครัวนี้ จึงได้ประสานไปยังนายคนองศักดิ์ ธงชัย ประธานชมรมคนพิการอำเภอบุญฑริกผู้ดูแล (โครงการสร้างบ้านพอเพียงผู้ยากไร้ร่วมด้วยช่วยกันแทนคุณแผ่นดินกับหมอสมชาย สร้างบ้านหลังละ 15,000บาท) และได้มีพระครูวิมลปัทมนันท์ เจ้าอาวาสวัดป่าภูปังท่านได้เข้ามาขอเป็นเจ้าภาพในการสร้างบ้านหลังนี้ด้วยเงิน 20,000 บาท ยาว 7.50 เมตร กว้าง 5 เมตร ให้กับครอบครัวของนางวิภา สาโรด โดยทางหน่วยงานราชการพร้อมกับชาวบ้านได้ช่วยกันลงมือสร้างบ้านหลังนี้จนเสร็จสิ้น และนางวิภา สาโรด พร้อมกับลูก2คน ไม่มีบัตรประชาชน ทางด้านนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธรจึงหาทางช่วยเหลือครอบครัวนี้ต่อไป ทำให้นางวิภา สาโรด ซึ้งในน้ำใจมากจนน้ำตาไหลที่มีหน่วยงานและองค์กรณ์ต่างๆยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้