ลงพื้นที่ตามโครงการ”พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน “ และ “ กาชาด ปันสุข “

ลงพื้นที่ตามโครงการ”พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน “ และ “ กาชาด ปันสุข “

นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางพรนิภา มาสิลีรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นำรถเคลื่อนที่เร็วไปยังตำบลบางสะแก อ. บางคนที เพื่อเยียมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือนร้อนที่เผชิญอยู่ในเบื้องต้น

ให้แก่ กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 15 ครอบครัว นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการในการรับแจ้ง เรื่องราวร้องทุกข์ ในรูปแบบของ”ตู้ พม. รับทุกข์” และ ได้แนะนำให้ความรู้ โครงการ “เราชนะ ” แก่ประชาชน. ควบคู่ไปด้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้รวดเร็ว ตอบสนองการแก้ไขปัญหาได้ฉับไว ทันต่อสถานการณ์