ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 28 รายจากตจว.9รายในจว.19ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 13,874 ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 28 รายจากตจว.9รายในจว.19ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 13,874 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 3 มกราคม 2565 รักษาหายเพิ่ม 23 ราย กำลังรักษาอยู่ 399 ราย
เสียชีวิตสะสม 118 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 เพิ่มขึ้น 28 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 13,874 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด19
รายใหม่ – เป็นผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด 9 ราย/ เป็นผู้เชื้อภายในจังหวัดทั้ง 19 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วย โควิด19 ในครอบครัวชุมชนร้านอาหาร 18 ราย/ ตรวจคัดกรองในโรงพยาบาล 1 ราย)
ใน 11 อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอพนมไพร 7 ราย – คลัสเตอร์ ต.พนมไพร 7 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว/ชุมชน)
2. อำเภอโพธิ์ชัย 4 ราย – เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร 4 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19
3 อำเภออาจสามารถ 4 ราย – ต.หนองขาม 4 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อจาก อ.เมืองร้อยเอ็ด โดยการสัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว และรับประทานอาหารร่วมกัน)
4. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 3 ราย – ต. ในเมือง 1 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงใครอบครัว) / ตรอบมือง 1 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว)
– คลัสเตอร์ร้านบัดดี้ 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อน ปัจจัยเสี่ยง รับประทานอาหารร่วมกัน)

5. อำเภอโพนทอง 3 ราย – เดินทางมาจาก จ.ขอนแก่น 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19/ – พนักงานร้านค้าแห่งหนึ่งใน อ.เสลภูมิ1ราย (เพื่อนพนักงานติดเชื้อ) / – ตรวจคัดกรองในโรงพยาบาล 1 ราย มาด้วยอาการแขนขาอ่อนแรง (ต.วังสามัคคี)

6. อำเภอสุวรรณภูมิ 2 ราย – คลัสเตอร์ ต.หินกอง 2 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว)
7. อำเภอเสลภูมิ 1 ราย – พนักงานร้านค้าแห่งหนึ่งใน อ.เสลภูมิ 1 ราย (เพื่อนพนักงานติดเชื้อ)
8. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 1 ราย -เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19
9. อำเภอจังหาร 1 ราย – เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด 19
10. อำเภอหนองฮี 1 ราย – เดินทางมาจาก จ.ขอนแก่น 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด 19
11. อำเภอโพนทราย 1 ราย – เดินทางมาจาก จ.ขอนแก่น 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด 19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
3 มกราคม 2565

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด/ข้อมูล