จ.จันทบุรีประกอบพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจำนวน 72 โรงเรียน

จ.จันทบุรีประกอบพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจำนวน 72 โรงเรียน

วันนี้ ( 3 ธ.ค.64 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 72 โรงเรียน โดยเข้ารับมอบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างพร้อมเพรียงกันสมพระเกียรติ สำหรับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นหนังสือสารานุกรมที่พิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบัน รวม 42 เล่ม เป็นสารานุกรมภาษาไทยจัดทำขึ้นเป็นรูปเล่มโดยมีเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุดเน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย

จัดทำโดยคนไทยเพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่านแต่ละเล่มรวบรวมเนื้อเรื่องจากหลากหลายสาขาวิชา เนื้อหาของเรื่องต่างๆ เรียบเรียงให้เหมาะสมกับ 3 ระดับความรู้ ให้แก่ เด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลางและเด็กรุ่นใหญ่ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่สนใจทั่วไป แต่ละเรื่องเริ่มต้นด้วยเนื้อหาของระดับเด็กรุ่นเล็กตามด้วยเนื้อหาของรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ตามลำดับเนื้อหาในแต่ละระดับพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดต่างกัน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก