นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เชิญชวนส่งต่อความสุขผ่านกระเช้าของขวัญและกิ๊ฟเซ็ท OTOP ใช้และสวมใส่ผ้าไทยต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2565

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เชิญชวนส่งต่อความสุขผ่านกระเช้าของขวัญและกิ๊ฟเซ็ท OTOP ใช้และสวมใส่ผ้าไทยต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2565

/สมนึก บุญศรี/รัอยเอ็ด/0837030109-ข่าว

เมื่อเร็วๆนี้ เวลา 09.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมบันทึกถ่ายภาพกระเช้าของฝากปีใหม่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ที่เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การออกบูทจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปทุกท่าน มาร่วมกันเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ OTOP
รวมถึงรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นการช่วยสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กระตุ้นให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น ให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางรานี วงค์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมจัดแสดงผ้าไหม ผ้าฝ้ายเมืองร้อยเอ็ด และของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยในการจัดงานครั้งนี้ เป็นสินค้าที่ได้รับการคัดสรรอย่างดีจากผู้ผลิต ผู้ประการ OTOP จาก 20 อำเภอ ในจังหวัดร้อยเอ็ด จัดมาทั้งในรูปแบบกระเช้าและกิ๊ฟเซ็ท ที่มีหลากหลายประเภทให้เลือก ได้แก่ สินค้าประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีตัวแทนเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๕ กลุ่ม ของจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย

ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ประกอบด้วย ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าลายสาเกต ผ้าลายพื้นเมืองอื่นๆ และผ้าลายประยุกต์ โดยได้รับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการต่าง ๆ และผู้ที่สนใจได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งมอบเป็นของขวัญ ของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งมอบความสุขด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทย โดยการซื้อสินค้า OTOP เพียงหนึ่งชิ้น เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ให้มีกินมีใช้หลายครอบครัว สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อกระเช้าของขวัญและกิ๊ฟเซ็ท OTOP ได้ที่ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด หลังศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพจ Facebook OTOP พช.ร้อยเอ็ด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/รัอยเอ็ด/0837030109-ข่าว