จังหวัดราชบุรีจัดคาราวานอุสาหกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชน

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีจัดคาราวานอุสาหกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชน

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานคาราวานอุตสาหกรรม เอสเอ็มอี เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ที่ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน และเอสเอ็มอี ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัด

ภายในงานได้นำสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม เอสเอ็มอี ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีการใช้งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่า มีสินค้าโอทอป ผลิตผลทางการเกษตร สินค้าธงฟ้า กว่า 70 ร้านค้า ซึ่งตลอดการจัดงานได้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับผู้ซื้อ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นทุก 3 เดือน ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้น เหมาะสม เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการซื้อสินค้ามีคุณภาพราคาเป็นธรรม และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน