ร้อยเอ็ด/… สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ อ.ศรีสมเด็จ ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบาย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ร้อยเอ็ด/…
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ อ.ศรีสมเด็จ ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบาย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

วันนี้ 3 พ.ย.2563. นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นาย สรศักดิ์ ศรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตาม โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ทั้งระบบ
นายสรศักดิ์ ศรแก้ว กล่าวอีกว่า ในขณะนี้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 ได้ดำเนินโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร โดยเร่งดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้
สำหรับประชาชนหรือเกษตรกร ต้องการอยากจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค หรือเพื่อการเกษตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี เลขที่ 106 ม.2 ต.กระโสบ อ.เมืองจ.อุบลราชธานี. โทรศัพท์ 045955507 โทรสาร 045955507

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน