สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เปิดรับสมัครแรงงานเก็บลำไยชาวไทย แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เปิดรับสมัครแรงงานเก็บลำไยชาวไทย แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ

นางธีรศุกร์ บุญช่วยเหลือ เปิดเผยว่า ขณะนี้แรงงานภาคเกษตร (สวนลำไย) และล้งเก็บผลไม้ (ลำไย) ในอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี ขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่กำลังระบาด ทำให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถเข้ามาทำงานในพื้นที่ได้

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีได้เปิดรับสมัครแรงงานเก็บลำไย จึงขอเชิญชวนผู้ว่างงาน ผู้สมัครงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจและต้องการหางานทำ สามารถสอบถามรายละเอียดและการสมัครงานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี โทร 039-323840 ในวันและเวลาราชการ/ เว็บไซต์ www.doe.go.th/chanthaburi/ เฟซบุคส์ : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี/ ที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อนและที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี( ภาพจากแฟ้ม )

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี รายงาน