นครนายก จปร.จัดแข่งขันเดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน

นครนายก จปร.จัดแข่งขันเดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดแข่งขันเดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62 ครั้งที่ 25 มีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันคน

ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลตรีปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอเกล้า ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 32 กิโลเมตร 16 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร 3 กิโลเมตร ในการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62 ครั้งที่ 25 โดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันคน ทั้งนี้เพื่อนำรายได้จาการแข่งขันทูลเกล้าฯ ถวาย พลเอกหญิงสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย อันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่าย และในเวลา 09.00น.พลเอกหญิงสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินระยะทาง 1.31 กิโลเมตร พร้อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันด้วย

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เเนินใหม่ นครนายก