ร้อยเอ็ด จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ร้อยเอ็ด จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยมี นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ , ผู้แทนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด , หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอทั้ง 20 อำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง เข้าร่วม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรชัยมงคล การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer อีกทั้งได้มีการมอบพันธุ์ปลาแก่พี่น้องเกษตรกรและผู้นำชุมชน การให้ความรู้ความเข้าใจในด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีน้องประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน

ทั้งนี้ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการในวันนี้ถือเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆด้าน ทั้งด้านพืช ด้านดิน ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และอื่นๆ เป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปถึงตัวเมือง หรือสถานที่ราชการที่อาจจะอยู่ห่างไกล สามารถเข้ารับบริการหรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้ทุกเรื่อง ทำให้เกิดความรู้และประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างสูงสุด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส.รอ.-ภาพ