พิธีเชิญเทียนพรรษาประทานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2564 ถวาย

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา

พิธีเชิญเทียนพรรษาประทานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2564 ถวาย ณ วัดโพธิ์ศรี จังหวัดชัยภูมิ โดยมี อาจารย์ปู่บุญหนา ทวีจิตร เป็นผู้เชิญเทียนพรรษาแทนพระองค์ฯ

โดย ได้รับเมตตาจาก พระราชชัยสิทธิสุนทร รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ นายนิวัตน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว และหัวหน้าส่วนราชการ
พร้อมด้วย พันโท ดร.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน

,ดร.อำไพพรรณ สิงห์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระเครื่อง จังหวัดขอนแก่น ,นายพีรพล แสงสุนีย์ ,นางสาวพิมพ์ธนัญญา ธนาพัชร์จิรกุล ที่ปรึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาประทานฯ ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านหนองไรไก่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา