พะเยา แปลก! ฝนตกเกิดน้ำสองสี กลาง กว๊านพะเยา

พะเยา แปลก! ฝนตกเกิดน้ำสองสี กลาง กว๊านพะเยา

วันที่ 4 ส.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศจังหวัดพะเยาได้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมา 2 วันส่งผลให้ หลายพื้นที่ มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำจากภูเขาไหลลงสู่กว๊านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำบริโภคที่หล่อเลี้ยงชาวพะเยาเนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมาไหลลงสู่กว๊านพะเยากันทุกสายน้ำ โดยมีสายน้ำหลัก 2 สายที่สำคัญคือลำน้ำแม่อิงและลำน้ำแม่ต๋ำ ซึ่งเป็นลำน้ำสายใหญ่ ได้ไหลเข้ามาพบกันกลางกว๊านพะเยาทำให้เกิดน้ำ 2 สี คือสีแดงและสีใส จนเป็นที่แปลกตาและมักจะหาดูชมได้ยาก

สำหรับน้ำสีแดงมาจากน้ำที่กัดเซาะเอาดินโคลนทำให้เป็นสีแดง ถึงได้ไหลมาจากต้นน้ำ แม่ต๋ำ และลายไหลเข้าสู่ น้ำในกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นน้ำที่ไหลมาจากลำน้ำแม่อิง ซึ่งเป็นน้ำที่มีสีใสสะอาด เมื่อน้ำ 2สาย ไหลมาบรรจบกันบริเวณกลางกว๊านพะเยา ทำให้เกิด ปรากฏการณ์ น้ำสองสีขึ้น ในกว๊านพะเยาอย่างสวยงาม

ฝนตกติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ระดับน้ำในกว๊านพะเยา เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดระดับน้ำมีประมาณน้ำในกว๊านพะเยาตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 63 อยู่ที่ระดับ 390.05 มีน้ำ 11.090 ล้านลูกบาศก์เมตร และวันที่ 3 สิงหาคม 63 ทำให้ระดับน้ำขึ้นมา 15 ซม.หรือระดับ 390.20 มีน้ำเพิ่มขึ้นเป็น12.956ล้านลูกบาศก์ คิดเป็น 23.28% ของความจุที่เก็บได้ มีน้ำเพิ่มขึ้น 1.87 ล้านลูกบาศก์

กว๊านพะเยา กักเก็บน้ำได้ 55.65 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าหากมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ จะส่งผลให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาจะเพิ่มมากขึ้นเกิน 50% ของความจุ ซึ่งหากยังคงมีฝนตกลงมาในลักษณะนี้ ภายในหนึ่งถึงสองวัน จะทำให้กว๊านพะเยาสามารถที่จะมีน้ำเกิน 50% ซึ่งจะช่วยให้ภัยแล้งบริเวณกว๊านพะเยาคลายความรุนแรงลง ฝนตกทำให้ปริมาณน้ำในทุกพื้นของจังหวัดที่จะมีระดับเพิ่มขึ้น และบางพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมด้วยเช่นกัน