ร้อยเอ็ด… *ช่วงบ่ายวานนี้ (2 ส.ค. 2562) ที่หอประชุมอำเภอโธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะกรรมการเดินทางมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย” จำนวน 155 ถุง

ร้อยเอ็ด…
*ช่วงบ่ายวานนี้ (2 ส.ค. 2562) ที่หอประชุมอำเภอโธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะกรรมการเดินทางมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย” จำนวน 155 ถุง

จาก ตำบลขามเปี้ย/ตำบลบัวคำ/ตำบลหนองตะไก้และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัยภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด …
**สืบเนื่องจาก.วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 16.30 น.พายุฝนลมกรรโชกแรง พัดถล่มพืช-ผลไม้ยืนต้น และบ้านเรือนราษฎรในเขตอำเภอโพธิ์ชัยเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชุมชน ม.13 ต.ขามเปื้ยและศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดถูกลมพัดจนพังถล่มลงมา
***นางมัณฑนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากลเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็น พลวัต และนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน

ทีมข่าวไทบ้าน/ภาพ-ข่าว