รองเจ้ากรมกิจการพลเรือน ทบ.ลงพื้นที่สร้างความสมานฉันท์

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือน ทบ.ลงพื้นที่สร้างความสมานฉันท์

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 ส.ค. 62 ณ อาคารคณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง โครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกัน หรือ เซ้าทฺเทิร์ท อะแคปเปลล่า อวอร์ด การประสานเสียงประสานใจปลายด้ามขวาน

เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ขจัดความขัดแย้งในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อที่ถูกบ่มเพาะมา เพื่อนำไปสู่ความแตกแยก อีกทั้งเป็นการเผยแพร่หลักการศาสตร์ศาสตร์แห่งพระราชา ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ให้ผู้คนในพื้นที่ตระหนัก ตื่นตัวที่จะปฏิเสธความรุนแรง และส่งเสริมจุดร่วมอันนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนมั่นคงในทุกมิติ

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 25 ทีม โดยเน้นการประสานเสียงเป็นเพลงไทย และเพลงมลายู ซึ่งเนื้อหามุ่งเน้นความรักสามัคคี และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้จะคนละศาสนาก็ตาม โดยทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 20,000 และ 10,000 บาทตามลำดับ

โดยก่อนการแข่งขันได้มีศิลปินนักร้องชาว จ.พังงา คือ โกไข่ หรือ นายจุมพล ทองตัน ศิลปินภาคใต้ที่ได้รับรางวัลใช้ภาษาไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ได้ขึ้นขับร้องเพลงให้เยาวชนได้รับฟังถึงการใช้ภาษาไทยและอักขระที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างให้เยาวชนได้นำไปขับร้องที่ถูกต้องในครั้งนี้ด้วย

ต่อมาเวลา 16.30 น. พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้ร่วมเดินทางกับเยาวชนไปยังที่ตั้งของชุดคุ้มครองตำบลกะลุวอ ซึ่งตั้งอยู่บ้านกูแปสาลอ ม.4 ต.กะลุวอ เพื่อร่วมจิตกรรมจิตอาสาความมั่นคง เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกับชาวบ้านในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ชคต.ในการ่วมปลูกต้นไม้ ทาสี และทำบังเกอร์ ซึ่งอย่างน้อยเป็นการนำเยาวชนไปสัมผัสเรียนรู้ให้ซึมซับการอยู่ร่วมกันในสังคมพาหุวัฒนธรรม ที่ต่างศาสนาก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ ซึ่งก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้มีการมอบกล้องวงจรปิดให้กับทาง เจ้าหน้าที่ ชคต. เพื่อนำไปติดไว้ตามจุดต่างๆที่ล่อแหลม เป็นการป้องกันเหตุร้ายไม่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด รวมทั้งกระเช้าแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จำนวน 2 ราย ในครั้งนี้ด้วย