ร้อยเอ็ดเหล่ากาชาดจังหวัดมอบถุงยังชีพและสิ่งของให้กำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัยพายุฝนพัดบ้านเรือนเสียหาย 5 ตำบล อ.โพธิ์ชัย 155ราย /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-bopit/0817082129-

ร้อยเอ็ดเหล่ากาชาดจังหวัดมอบถุงยังชีพและสิ่งของให้กำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัยพายุฝนพัดบ้านเรือนเสียหาย 5 ตำบล อ.โพธิ์ชัย 155ราย

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-bopit/0817082129-


มัณทนา ชื่นตา รองนายกเฟล่ากาชาดร้อยเอ็ดมอบถุงยังชีพ155รายที่ถูกพายุฝนพัดเสียหายที่โพธิ์ชัย/สมนึก-บพิตร/ชสอท:MOITC-0817082129-ข่าว

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นางมัณทนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ มามอบถุงยังชีพและสิ่งของให้กำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย โดยมี นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย ปลัดอำเภอ นายรัศมี สังวิเศษ นายกทต.ชัยวารี หน.ส่วนราชการ หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ให้การต้อนรับ และร่วมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย ร่วมกันในครั้งนี้ ในพื้นที่ ทต.ชัยวารี ต.ขามเปี้ย ต.หนองตาไก้ ต.บัวคำ ต.โพธิ์ศรี และ ต.ดอนโอง จำนวน 155 ราย ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัยภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

สืบเนื่องจาก.วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 16.30 น.พายุฝนลมกรรโชกแรง พัดถล่มพืช-ผลไม้ยืนต้น และบ้านเรือนราษฎรในเขตอำเภอโพธิ์ชัยเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชุมชน ม.13 ต.ขามเปื้ยและศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดถูกลมพัดจนพังถล่มลงมา

นางมัณทนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากลเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็น พลวัต และนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/บพิตร จำปา-บริหาร/0817082129-