โรงเรียนสวนหม่อนเมืองโคราช “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก สู้โควิดไปด้วยกัน” ภายใต้มาตรการ New Normal of Education

โรงเรียนสวนหม่อนเมืองโคราช “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก สู้โควิดไปด้วยกัน” ภายใต้มาตรการ New Normal of Education

ที่โรงเรียนสวนหม่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนหม่อนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันคัดกรองเด็กนักเรียน ตั้งจุดตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคนและขอความร่วมมือจาก ผู้ปกครองที่ได้เดินทางมาส่งนักเรียน ต้องวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย บันทึกเวลาการเข้าออก เดินผ่านอ่างล้างรองเท้า พร้อมทั้งติดสติกเกอร์แสดงการผ่าน การคัดกรองการตรวจสอบแล้ว เว้นระยะห่างทางสังคมอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันเชื้อโรค โดยทุกคนต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดถึงจะอนุญาตให้เข้าบริเวณและชั้นเรียนได้ ในส่วนของผู้ปกครองทางโรงเรียนได้ติดตั้ง แอพ ไทยชนะ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อช่วยการควบคุมป้องกันโรค จากเดิมต้องลงทะเบียนด้วยมือแต่เปลี่ยนเป็นใช้วิธีการเช็กอิน-เช็กเอ้าท์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ แล้วสแกน QR Code มาติดไว้หน้าโรงเรียนอีกทาง

นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนหม่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า โรงเรียนสวนหม่อนได้รับนโยบาย สั่งการตามที่นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยกำชับให้ความสำคัญ ในการดำเนินการคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและในห้องเรียน ทั้งให้ความรู้หน้าเสาธงพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับนักเรียนเบื้องต้น ถือว่าเป็นการช่วยในการเฝ้าระวังให้อีกทางหนึ่ง นอกจากจะมีเจลล้างมือ ถาดน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อล้างรองเท้า หน้าห้องเรียนทุกอาคารเรียนจะมืออ่างล้างมือให้ทุกตึกเรียน ทางโรงเรียนได้ประกาศเสียงตามสายย้ำเตือนให้นักเรียนได้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่ตลอดเวลา ภายใต้มาตรการ New Normal of Education ด้วยการเตรียมพร้อมอย่างดีเยี่ยมภายใต้มาตรการที่เข้มข้นตามคู่มือที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ทำให้ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า โรงเรียนจะเป็นสถานที่ปลอดภัย และมีความสุขได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง อาศัยการร่วมมือกันของทั้ง 3 กลุ่ม คือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กๆ กลับมาเรียนรู้โดยมีกรอบของความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง
ในส่วนของการเรียนการสอน ได้จัดห้องเรียนตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด งดกิจกรรมที่มีความแออัด กำหนดห้องละ 20-25 คน โต๊ะเรียนเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร แบ่งนักเรียน 2 กลุ่ม สลับมาเรียนวันเว้นวันส่วนนักเรียนที่อยู่บ้านต้องเรียนทางไกลด้วยระบบออนไลน์ควบคู่กัน ซึ่งใช้โปรแกรม Google Classroom ,Zoom ,Google Meeting ,Youtube และช่องทางการสอนอื่นๆ ขอให้ประชาชนและผู้ปกครองมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้อย่างครบถ้วน

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพ