จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

เมื่อเช้าวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การประกอบพิธีเริ่มเมื่อประธานถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 จากนั้น นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย และผู้เข้าร่วมพิธี ตามลำดับ

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำพสกนิกรทุกภาคส่วน ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 จำนวน 500,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำกก ที่บริเวณท่าน้ำสวนไม้งามริมน้ำกก ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ตามลำดับ เป็นเสร็จพิธี

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
03/06/63