บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 1 (ร.4 พัน.3) อ.พรานกระต่าย ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อ 030900 มิ.ย.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 1 (ร.4 พัน.3) อ.พรานกระต่าย ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย มีกิจกรรมลงนามถวายพระพร การวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษ์ โดยนายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่ายกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมประมาณ 500 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย