” นายอำเภอกุดชุม เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา”

” นายอำเภอกุดชุม เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา”
เวลา 06.30 น 3 มิถุนายน 2562 หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นายจารุวัตร ภูแก้วนายอำเภอกุดชุมเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 โดยมีพ่อค้า ประชาชนคหบดีหน่วยงานราชการร่วมกันทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญและในเวลา

10.00 น.ณ.บริเวณวัดป่าพุทธิคุณ ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม
,, เปิดโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” นำจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดป่าพุทธิคุณ และถนนสายบุญมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 350 คน จากตำบลหนองแหน ตำบลคำน้ำสร้าง ตำบลโพนงาม ร่วมสร้างความดีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชมน์พรรษา 3 มิถุนายน62/

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน