มูลนิธิฯ จัดเวียนเทียนวันพระใหญ่

(มูลนิธิฯ จัดเวียนเทียนวันพระใหญ่)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. นายบรรหาร บุญเขต นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ (องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์การเอกชน) เป็นประธานพิธีโครงการปฎิบัติธรรมเฉลืมพระเกียรติฯ ประจำปี 62 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไป เนื่องในวันพระใหญ่ แรม 15 ค่ำ เดือน 6 พร้อมเวียนเทียนรอบองค์พระใหญ่ (พระพุทธมหาธรรมราชา) 3 รอบ จัดกิจกรรมโดยมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์มีประชาชนมาร่วมเวียนเทียนกันมากมาย