พ.อ. ปรเมศ อุมรินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค ๓ สย.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พ.อ. ปรเมศ อุมรินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค ๓ สย.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ อาคารอเนกประสงค์ กกล.นเรศวร พร้อมกับนำคณะนายทหาร, นายสิบ และพลทหาร บก.กกล.นเรศวร, ร.๑๔ และ นขต.ร.๑๔ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางและไหลทางถนนคู่ขนานทางหลวงหมายเลข ๑ (บริเวณศูนย์ฮอนด้า) บาทวิถีและลอกท่อระบายน้ำด้านหน้า รร.ผดุงปัญญา อ.เมือง จว.ต.ก. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย