ตราด-คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ร่วมผู้ประกอบการภาคเอกชน แจกข้าวสาร พร้อมไข่ไก่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ตราด-คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ร่วมผู้ประกอบการภาคเอกชน แจกข้าวสาร พร้อมไข่ไก่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

(3 พ.ค. 63) ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด นายประชิต โชคอุดมพร ประธานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนในจังหวัดตราด ร่วมกันตั้งจุดแจกจ่ายข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม ไข่ไก่จำนวน 10 ฟองให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 1,000 กว่าครัวเรือน

สำหรับการตั้งจุดแจกจ่ายของยังชีพในครั้งนี้ เป็นการมุ่งบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน โดยให้ความช่วยเหลือของจำเป็นในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวทางคนไทยไม่ทิ้งกัน อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ (หน่วยกู้ภัยหลักเกาะ) ได้มีการตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เข้ารอรับสิ่งของ โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองตราด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตราด ร่วมกับกับดูแลโดยให้มีการจัดแถวเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อีกด้วย

ภาพ/ข่าว พงศ์นริศร์ กิจจานนท์ ผู้สื่อข่าวตราด