บุรีรัมย์ ปิดเมืองฉีดพ่นล้างฆ่าเชื้อ 6 จุดเสี่ยงเสริมมาตรการเคอร์ฟิว

บุรีรัมย์ ปิดเมืองฉีดพ่นล้างฆ่าเชื้อ 6 จุดเสี่ยงเสริมมาตรการเคอร์ฟิว

หลายหน่วยงานร่วมล็อคจุดเสี่ยง 6 จุดในตัวเมืองบุรีรัมย์ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกตารางนิ้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 หลังได้รับงบประมาณจากกระทรวงเกษตรฯสนับสนุนยาฆ่าเชื้อ เสริมมาตรการเคอร์ฟิวของรัฐบาล

วันที่ 3 มี.ค.63 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ,สาธารณสุขจังหวัด ,ปศุสัตว์จังหวัด ,สหกรณ์จังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน ร่วมกันฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามจุดเสี่ยงที่มีผู้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อ
การปฏิบัติการดังกล่าวได้ใช้เจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์เป็นหลักในการดำเนินงานฉีดพ่น มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มาสนับสนุน

โดยเริ่มฉีดพ่นที่ตลาดไนท์บาซาร์ ,ถนนคนเดิน(ตลาดเซราะกราว ,ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ,สถานีรถไฟ ,ตลาดสดหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดจำเป็นที่ต้องเปิดทำการ ซึ่งจะมีผู้คนเข้าไปจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก

นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สมาชิกผู้แทนราษฏร จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดอยู่แล้ว แต่เมื่อตรวจสอบแล้ว ยังไม่เพียงพอ กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
จึงประสานขอความร่วมมือไปที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อขอให้มีการจัดหาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ มาสกรีนเป็นระยะ ในช่วงที่วิกฤติขณะนี้ และเพื่อให้คนที่เดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์และชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดความเชื่อมั่นของมาตรการในจังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อเป็นการสนองการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาล
ด้านนายกมล เรืองสุขศรีวงษ์ นายกเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเทศบาลก็ได้มีมาตรการตามนโยบายอยู่แล้ว แต่เมื่อทราบข่าวว่าได้รับน้ำยาฆ่าเชื้อมาเป็นจำนวนมาก ต้องทำการสกรีนให้เข้มข้น ///////////////

ข่าว-ภาพ วาทิตย์ แสนธุปี จ.บุรีรัมย์

คิวภาพ//การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค//การประชุม//เสียง สส.//เสียงนายกเทศบาลเมืองบุรีรัมย์