อบจ.ตราด มอบถุงยังชีพให้ 3 ตําบลในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ให้กับผู้สูงอายุทั้ง 3 ตําบล ในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่

อบจ.ตราด มอบถุงยังชีพให้ 3 ตําบลในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ให้กับผู้สูงอายุทั้ง 3 ตําบล ในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่

เมื่อเวลา 14.30น.วันที่ 3 มีนาคม 64 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำโดย นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชน โดยมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุทั้ง 3 ตําบลในเขตอําเภอคลองใหญ่ ในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนในอําเภอคลองใหญ่ ครัวเรือนละ 1 ชุด มีประชาชนจำนวนมากเข้ารับมอบถุงชีพดังกล่าว โดยมี นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ กล่าวต้อนรับคณะ ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและหน่วยงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล อบต.ร่วมมอบถุงยังชีพในการดำรงชีวิตให้กับประชาชน โดยมี อส.และเจ้าหน้าที่อําเภอร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

สำหรับการจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทำให้ทั่วประเทศมีการสั่งปิดสถานที่ต่างๆ เป็นการชั่วคราว ส่งผลกระทบให้สถานประกอบการบางแห่ง ต้องสั่งหยุดงาน ลดจำนวนการจ้างงาน เลิกจ้างงาน และแรงงานบางส่วนกลับสู่ภูมิลำเนาทำให้ประชาชนประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว

ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จึงได้จัดกิจกรรมมอบปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตในครั้งนี้ขึ้น โดยภายในถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย ข้าวสารบรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม น้ำปลา 2 ขวด น้ำมันพืชจำนวน 1 ขวด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 10 ซอง ไข่ไก่จำนวน 10 ฟอง ปลาแห้งบรรจุถุง พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยมีเจ้าหน้าที่และ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้ารับถุงยังชีพ รวมทั้งยังมีการจัดเว้นระยะห่าง ตามมาตรการ Social Distancing ของกระทรวงสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่ อําเภอคลองใหญ่ตรวจสอบข้อมูลกับฐานทะเบียนราษฎร นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ อส. ในการอำนวยความสะดวกยกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่เข้ารับถุงยังชีพอีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด