จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด6-7มีคนี้เน้นมาตรการปรับลดหรืองดกิจกรรมที่เสี่ยงให้ร่วมฟังเทศน์มหาชาติครบ13กัณฑ์ได้กุศลอันยิ่งใหญ่/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542/ข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด6-7มีคนี้เน้นมาตรการปรับลดหรืองดกิจกรรมที่เสี่ยงให้ร่วมฟังเทศน์มหาชาติครบ13กัณฑ์ได้กุศลอันยิ่งใหญ่
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542/ข่าว


เมื่อวันนี้3กพ2564 เวลา09.30น.ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น4ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยนต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมจัดงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564(ปีที่31) จัดระหว่างวันที่ 6-7มีนาคม2564 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 353/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในงานฯ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ระลึกถึงคุณงามความดี ในการบำเพ็ญทานบารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนาธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน


ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและนำรายได้สู่ร้อยเอ็ด พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์มหาชาติให้ครบ13กัณฑ์จะบังเกิดกุศลอันยิ่งใหญ่ จึงให้จัดแบบนิวนอร์มอล ให้ปรับลดหรืองดรายการที่ไม่จำเป็นลง เน้นป้องกันโรคโควิด-19ตามประกาศของจังหวัดร้อยเอ็ด เน้นสวมหน้ากากหรือแมส100% อยู่ห่าง2เมตร หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิบ่อยๆ ใช้แอพไทยชนะ หมอชนะ ตลอดที่ร่วมกิจกรรม
กิจกรรมประกอบด้วย วันแรกเสาร์ที่6มีค64 พิธีแห่อุปคุตพระราชทาน,เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน(บริการข้าวปุ้นฟรีเป็นกล่อง),การแสดงหมอลำและวัฒนธรรมพื้นบ้าน,การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานร่วมสมัยโดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วันที่สอง7มีค64แห่ข้าวพันก้อน,เทศน์สังกาด,ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์,เวลา09.00น.พิธีเปิดงานฯโดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.ก.วัฒนธรรม ชมขบวนแห่ตำนานพระเวสสันดร 5 องค์พร้อมกัณฑ์ต่างๆ13กัณฑ์,เวลา10.00น.พิธีเทศน์คาถาพันและเทศน์มหาชาติ13กัณฑ์ประกอบการแสดง4องค์,พิธีถวายกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน,บริการข้าวปุ้นฟรี(เป็นกล่อง),เวลา17.00น.พิธีอัญเชิญพระอุปคุตกลับ,เวลา19.00น.สินสุดเวลารับกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน…จบกิจกรรม
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว