จังหวัดศรีสะเกษมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่อำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่อำเภอขุขันธ์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณบ้านเลขที่ 253 ม. 21 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการเกิดอัคคีภัย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 23.55 – 01.30 น.

ได้เกิดอัคคีภัยบ้านเลขที่ 253 บ้านอาวอย ม.21 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง และทรัพย์สินอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย มูลค่าประมาณ1,500,000.- บาท ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 1 ครัวเรือน จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นบ้านของ นายเที่ยง หงษา อายุ 53 ปี เป็นผู้พิการ ภรรยาประกอบอาชีพทำนาและค้าขายของเร่ รายได้เฉลี่ยประมาณ 4,000 บาทต่อเดือน และในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้อนุมัติเงินจำนวนว 3,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องครัว/เครื่องนอน และเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ และมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัตตีภัย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสน

ดำเนินการสำรวจความเสียหายและดำเนินการให้การช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมก่อสร้างที่อยู่อาศัย ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยบ้านเสียหาย พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของสำรองจ่าย(เครื่องนุ่งห่ม)และส่วนราชการอำเภอขุขันธ์
นอกจากนี้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ยังได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวเด็กชายนัทวัฒน์ จังอินทร์ ที่ประสบภัยจาดการพลัดตกน้ำบริเวณห้วยโสลก ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาอีกด้วย

**************
ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ